رزین

محاسبه حجم رزین


ظرفیت سختی گیر را در واحد grain وارد نمایید :

حجم رزین ( lit )

0

در هنگام محاسبه حجم رزین به موارد زیر توجه نمایید :

رزین


می پسندم 953 179 130