پکیج

محاسبه ظرفیت پکیج


مساحت مورد نظر را در واحد m2 وارد نمایید :

ظرفیت پکیج ( kcal/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت پکیج به موارد زیر توجه نمایید :

  1. ظرفیت بدست آمده در این بخش برای پکیج های دیواری و زمینی صدق می کند.
  2. فن دار و بدون فن و تک مبدل و دو مبدل بودن در ظرفیت پکیج دیواری تاثیری ندارد.
  3. راندمان پکیج های معمول در بازار در حدود ۹۰ درصد است لذا در انتخاب پکیج، راندمان را لحاظ کنید.
  4. در ظرفیت های بالاتر از ۸۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت باید از سیستم موتورخانه مرکزی استفاده شود و یا چند پکیج را پارالل کرد.
  5. لذا در انتخاب پکیج به راندمان دستگاه توجه شود.
  6. در انتخاب پکیج برای مواردی که مقدار آبگرم مصرفی بالایی دارند ‌، باید دبی آبگرم خروجی پکیج مد نظر قرار گیرد .
  7. در مواردی که ازسیستم گرمایش کف استفاده می شود باید هد (قدرت پرتاب آب) پمپ دستگاه ،‌پکیج با طول لوله کشی هم خوانی داشته باشد.

می پسندم 3287 1679 229