مشعل

محاسبه ظرفیت مشعل


ظرفیت تولید بخار دیگ را در واحد kg وارد نمایید :

ظرفیت مشعل ( kcal/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت مشعل به موارد زیر توجه نمایید :

  1. ظرفیت بدست آمده از این بخش صرفا جهت تعیین ظرفیت حرارتی مورد نیاز مشعل برای دیگ آبگرم و دیگ بخار است. جهت محاسبات مشعل برای کوره ها و کاربردهای صنعتی دیگر پارامترهای دیگری از جمله دمای مورد نظر نهایی،ابعاد کوره و ... را در نظر گرفت. 
  2. در انتخاب مشعل، راندمان و بازدهی مشعل باید مد نظر قرار گیرد.
  3. از ظرفیت بدست آمده در این بخش می توان در انتخاب مشعل گازی و یا گازوئیلی بهره برد.

می پسندم 2681 682 182