پرده هوا

محاسبه ظرفیت پرده هوا


مساحت درب را در واحد m2 وارد نمایید :

ظرفیت پرده هوا ( m3/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت پرده هوا به موارد زیر توجه نمایید :

  1. ظرفیت بدست آمده در این بخش صرفا میزان هوادهی پره هوا را تعیین می کند .لذا سرعت خروج هوا از دستگاه باید طبق موارد ذکر شده باشد.
  2. پره هوای نصب شده بالای درب ۱/۵ تا ۵ متر بر ثانیه
  3. پره هوای نصب شده کنار درب ۱۰تا ۱۵ متر بر ثانیه
  4. پره هوای نصب شده پائین درب ۲ تا ۵ متر بر ثانیه
  5. پرده هوا در انواع دکوراتیو ، کویل دار، بدون کویل ، با المنت الکتریکی ، صنعتی و... تولید میشود.

می پسندم 2049 300 222