پمپ سیرکولاتور

محاسبه ظرفیت پمپ سیرکولاتور


فاصله آخرین وسیله اتقال حرارت از پمپ را در واحد m وارد نمایید :

ظرفیت پمپ سیرکولاتور ( m )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت پمپ سیرکولاتور به موارد زیر توجه نمایید :

  1. در محاسبه پمپ های سیرکوله در سیستمهای دو فصل ، دبی پمپ باید مطابق با ظرفیت سرمایش لحاظ شود.
  2. با توجه به اختلاف کمتر دمای آب رفت و برگشت در سیستم سرمایش نسبت به سیستم گرمایش برای تامین بار برودتی نیاز به دبی آب بالاتری است در نتیجه پمپ این گونه از سیستم ها برای سیستم گرمایش هم جوابگو است.
  3. هد یا همان ارتفاع پرتاب آب پمپ در این رابطه صرفا برای مسیر لوله کشی است لذا برای تعیین دقیق میزان هد مورد نیاز پمپ سیرکولاسیون باید افت فشار وسیله گرم کننده (رادیاتور، فن کویل ، هواسازو...)و افت فشار دیگ با افت مسیر جمع شود و عدد نهایی هد پمپ سیرکوله را بدست میدهد.

می پسندم 2812 1321 170