پمپ دیگ بخار

محاسبه ظرفیت پمپ دیگ بخار


فشار تنظیمی شیر اطمینان را در واحد bar وارد نمایید :

ظرفیت پمپ دیگ بخار ( bar )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت پمپ دیگ بخار به موارد زیر توجه نمایید :

  1. عدد بدست آمده در بخش دبی پمپ  تغدیه دیگ بخار نیازمند اطلاع از حجم آبگیری دیگ بخار است و میتوان با رابطه ای ساده دبی تقریبی  پمپ تغذیه دیگ بخار را محاسبه نمود.
  2. جهت براورد هد پمپ تغذیه دیگ بخار کافیست فشار تنظیمی شیر اطمینان دیگ بخار و افت فشار لوله و اتصالات بین پمپ و دیگ را بدانیم.

می پسندم 1264 241 148