پمپ برگشتی آبگرم

محاسبه ظرفیت پمپ برگشتی آبگرم


طول لوله کشی بر حسب متر را در واحد m وارد نمایید :

ظرفیت پمپ برگشتی آبگرم ( m3/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت پمپ برگشتی آبگرم به موارد زیر توجه نمایید :

  1. دبی پمپ سیر کوله برگشتی آبگرم مصرفی با توجه به اینکه نرخ انتقال حرارت در لوله های عایق دار و بدون عایق ، متفاوت است ، متغیر است.
  2. در سیستم هایی از پمپ برگشت آبگرم مصرفی استفاده می شود که طول لوله کشی بیش از ۲۰ متر است.
  3. البته راه های ساده تری هم برای بدست آوردن دبی پمپ برگشت آبگرم مصرفی هست که می توان به ازای هر ۲۰ واحد مصرف ۲۵۰ لیتر در ساعت دبی در نظر گرفت.
  4. و یا اینکه برای هر رایزر تا ۱ اینچ حدود ۱۲۰ لیتر بر ساعت
  5. برای هر رایزر تا ۲/۱ ۱ اینچ حدود ۲۵۰ لیتر بر ساعت 
  6. برای هر رایزر ۲ اینچ یا بالاتر ۵۰۰ لیتر برساعت
  7. هد پمپ برگشت آبگرم مصرفی باید مطابق با لوله کشی محاسبه گردد و صرفا توانایی غلبه بر افت فشار مسیر را داشته باشد.

می پسندم 2887 1204 170