دبی پمپ برج خنک کننده

محاسبه ظرفیت دبی پمپ برج خنک کننده


ظرفیت برودتی را در واحد TR وارد نمایید :

ظرفیت دبی پمپ برج خنک کننده ( GPM )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت دبی پمپ برج خنک کننده به موارد زیر توجه نمایید :

  1. پمپ برج خنک کننده معمولا بزرگ ترین پمپ هادر سیستم موتور خانه تهویه مطبوع هستند چرا که حجم آبدهی آنها بالاست.
  2. دبی برج خنک کننده برای چیلر های جدبی و چیلر های تراکمی متفاوت است . پمپ برج خنک کننده چیلر جذبی باید علاوه بر گردش آب در ابزوربر ،توانایی گردش آب در کندانسور را داشته باشد.
  3. هد پمپ برج خنک کننده بر اساس طول لوله کشی و افت معادل وصاله ها و ارتفاع برج خنک کننده و فشار مورد نیاز پشت نازلهای برج خنک کننده (فشار مورد نیاز اسیرینکلر هد در برج خنک کن مدور) و همچنین افت فشار کویل کندانسور محاسبه می شود.

می پسندم 1267 119 139