سختی گیر

محاسبه نمک مورد نیاز سختی گیر


ظرفیت سختی گیر را در واحد grain وارد نمایید :

نمک مورد نیاز سختی گیر ( kg )

0

در هنگام محاسبه نمک مورد نیاز سختی گیر به موارد زیر توجه نمایید :

جهت احیا رزین سختی گیر از نمک استفاده می شود . نمک در چند شکل سنگ و پودر و بادامی عرضه می شود.محلول آب نمک باید با غلظت 10 درصد به سختی گیر تزریق ود.خلوص نمک عامل مهمی در احیا سختی گیر است.در سختی گیر رزینی بدلیل جابه جایی یون سدم و کلسیم و منیزیم ، رزین بعد از چند وقت خاصیت خود را از دست داده و باید مجددا احیا گردد.سدیم جایگزین از نمک گرفته می شود.


نمی پسندم 1314 206 149