منبع دوجداره

محاسبه حجم منبع دوجداره


تعداد نفرات را در واحد نفر وارد نمایید :

حجم منبع دوجداره ( lit )

0

در هنگام محاسبه حجم منبع دوجداره به موارد زیر توجه نمایید :

  1. کاربری ساختمان و تعداد نفرات و تعداد چشمه های سرویس بهداشتی و حمام درتعیین حجم منبع تولید آبگرم مصرفی مهمترین فاکتور هستند.
  2. بیشترین میزان ذخیره آب در ساختمان های مسکونی با چند سرویس و هتل ها و باشگاه های ورزشی است.
  3. برای بدست آوردن حجم دقیق منبع ذخیره آبگرم باید حداکثر میزان محاسیه شده را در ضریب تقاضا و ضریب ذخیره سازی با توجه به کاربری ضرب نمود.
  4. استفاده از منبع دو جداره در ظرفیت های زیر ۵۰۰ لیتر توصیه می شود. چرا که دارای راندمان پائین نسبت به منبع کویلدار است .
  5.  برای کاربری هایی که حجم بالایی از ذخیره آبگرم را طلب می کنند باید از یک یا چند منبع کویلدار استفاده کرد.

می پسندم 3029 1213 223