هیتر و کوره هوای گرم

محاسبه ظرفیت هیتر و کوره هوای گرم


حجم فضا را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت هیتر و کوره هوای گرم ( kcal/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت هیتر و کوره هوای گرم به موارد زیر توجه نمایید :

  1. ظرفیت بدست آمده در این بخش جهت انواع هیتر های سوخت فسیلی فن دار و بدون فن ،‌یونیت هیتر و کوره هوای گرم صدق می کند.لذا در انتخاب دستگاه به ارتفاع سقف ، تعداد مورد نیاز و ظرفیت های موجود در بازار دقت فرمائید.
  2. در انتخاب یونیت هیتر به نوع بخار ی یا آبگرم آن دقت شود.
  3. در انتخاب هیتر با سوخت گازوییل و نفت میزان ذخیره و محل نگهداری سوخت را مدنظر قرار دهید.
  4. در انتخاب کوره هوای گرم به سایز انشعاب وفشار گاز مورد نیاز دقت شود.
  5. در انتخاب هیتر گرمایش موضعی مانند بخاری های خانگی و بخاری های کارگاهی و هیتر های استوانه ای ایستاده بدون فن ، در نظر داشته باشید که گرمایش محیط با لختی انجام میشود.

می پسندم 1582 351 179