هیتر الکتریکی

محاسبه توان هیتر الکتریکی


مساحت محل مورد نظز را در واحد m2 وارد نمایید :

توان هیتر الکتریکی ( w )

0

در هنگام محاسبه توان هیتر الکتریکی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. هیتر الکتریکی در دو مدل فن دار و بدون فن تولید می شود مدل های بدون فن بصورت موضعی محل مورد نظر را گرم می کنند.
  2. عدد بدست آمده در این بخش مربوط به توان المنت حرارتی دستگاه است.