رادیاتور پره ای

محاسبه تعداد پره رادیاتور پره ای


مساحت اتاق را در واحد m2 وارد نمایید :

تعداد پره رادیاتور پره ای ( m2 )

0

در هنگام محاسبه تعداد پره رادیاتور پره ای به موارد زیر توجه نمایید :

  1. ظرفیت بدست آمده برای رادیاتور های آلومینیومی در این بخش صرفا برای رادیاتور های با عرض ۶و۸ سانتی متر استاندارد است که دارای آکس ۵۰۰ میلی متر هستند.
  2. رادیاتور فولادی مورد نظر این فرمول از نوع ۲۰۰ * ۵۰۰ است و برای محاسبه انواع ۱۵۰ * ۵۰۰ و ۱۰۰*۵۰۰ این فرمول صدق نمی کند.
  3. ظرفیت حرارتی برای هر پره رادیاتور آلومینیومی استاندارد ۶ سانتی متری مانند مدل ترمر کال ایران رادیاتور معادل ۱۲۵ کیلو کالری بر ساعت است.
  4. ظرفین حرارتی برای هر پره رادیاتور آلومینیومی استاندارد ۸ سانتی متری مانند مدل کال ایران رادیاتور معادل ۱۵۷ کیلوکالری بر ساعت است.
  5. ظرفیت حرارتی برای هر متر از رادیاتور پنلی با آکس ۵۰ تیپ ۲۲ معادل ۱۷۰۰ کیلوکالری برساعت است.

می پسندم 15069 12623 315