دیگ آبگرم

محاسبه ظرفیت دیگ آبگرم


مساحت را در واحد m2 وارد نمایید :

ظرفیت دیگ آبگرم ( kcal/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت دیگ آبگرم به موارد زیر توجه نمایید :

  1. عدد بدست آمده در این بخش جهت ظرفیت دیگ حرارتی صرفا عددی سرانگشتی  برای ساختمان های مسکونی اداری و تجاری  وکاربردهای  صنعتی را شامل نمی شود.
  2. ظرفیت بدست آمده در مدل های دیگ (چدنی ،فولادی دو پاس و سه پاس و...) تفاوتی ندارند و لذا در انتخاب دیگ باید ‌درصد باز دهی و فشار کاری  و نوع دیگ را مد نظر قرار داد .

می پسندم 2661 1302 191