کولر آبی

محاسبه ظرفیت کولر آبی


حجم فضای مورد نظر را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت کولر آبی ( m3/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت کولر آبی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. انتخاب کولر آبی در مناطق گرمسیر و سرد سیر ممکن است تا ۲ برابر در ظرفیت کولر آبی تغییر ایجاد کند. نوع المان خنک کننده سلولزی یا پوشالی تاثیری در ظرفیت کولر آبی ندارد،وصرفا کولر آبی سلولزی بدلیل تخلخل منظم در سلولز ها میتواند بهتر کار کند.
  2. کولر آبی را کمی دست بالا انتخاب کنید تا نیاز به استفاده مداوم از دور تند  کولر نباشد. 

می پسندم 1668 539 160