چیلر

محاسبه ظرفیت چیلر


مساحت کل را در واحد m2 وارد نمایید :

ظرفیت چیلر ( TR )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت چیلر به موارد زیر توجه نمایید :

  1. ظرفیت بدست آمده در این بخش صرفا جهت محاسبه سر انگشتی ظرفیت چیلر است. لذا در محاسبه دقیق انتقال حرارت ساختمان ، مد نظر دادن اقلیم آب و هوایی و حداکثر دمای محیط و کاربری ساختمان نباید نادیده گرفته شود.
  2. مثال ظرفیت برودتی متراژ یکسان ساختمان در شهر تبریز و شهر بوشهر بدلیل متفاوت بودن دمای طرح تابستان برابر نیست.

می پسندم 1860 1059 181