داکت اسپلیت

محاسبه ظرفیت داکت اسپلیت


مساحت فضای مورد نظر را در واحد m2 وارد نمایید :

ظرفیت داکت اسپلیت ( Btu/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت داکت اسپلیت به موارد زیر توجه نمایید :

  1. ظرفیت بدست آمده در این بخش ظرفیت سرمایشی است لذا جهت انجام عمل گرمایش باید از دستگاه پکیج و یا انشعاب آب شوفاژ موتور خانه بهره برد که به کویل گرمایشی داکت اسپلیت متصل می گردد.
  2. ابعاد محل نصب دستگاه،‌ طول لوله کشی ،‌ارتفاع سقف کاذب ، نوع کانال کشی و سایز و نوع لوله کشی که از قبل در بعضی ساختمانها توسط سازنده برای داکت اسپلیت کار شده در انتخاب ظرفیت و نوع دستگاه تاثیر گذار است. 

می پسندم 3048 980 210