گرمایش استخر

محاسبه ظرفیت حرارتی گرمایش استخر


حجم آب استخر را در واحد lit وارد نمایید :

مدت زمان گرمایش اولیه را در واحد

h

وارد نمایید :

ظرفیت حرارتی گرمایش استخر ( kcal/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت حرارتی گرمایش استخر به موارد زیر توجه نمایید :

  1. دمای متعادل برای آب استخر بین ۲۸ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است . برای گرمایش اولیه و رساندن به دمای ذکر شده زمان مورد نیاز استاندارد بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت با توجه به حجم استخر است.
  2. هرچه دمای اولیه آب کمتر باشد انرژی حرارتی و زمان بیشتری برای گرمایش نیاز است.
  3. استخر های روباز تقریبا ۵/۱ برابر استخرهای سرپوشیده بار حرارتی دارند.
  4. هرچه زمان گرمایش اولیه کمتر باشد دستگاه های گرمایش بزرگتر و هزینه اولیه و هزینه جاری و نگهداری بالا تر خواهد بود.
  5. زمان گرمایش اولیه برای استخر خانگی بین ۱۲ تا ۲۴ ساعت ایده آل است.

می پسندم 2845 1796 412