کلر زن نمکی

محاسبه ظرفیت کلر زن نمکی


حجم آب استخر را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت کلر زن نمکی ( gr/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت کلر زن نمکی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. استفاده از کلر زن نمکی نیازمند افزودن نمک به آب استخر است. میزان نمک مورد نیاز جهت عملکرد صحیح کلر زن نمکی معادل ۳۰۰۰ppm معادل ۳ گرم به ازای هر لیتر است.
  2. مثال برای استخری که ۳۰ متر مکعب حجم دارد باید به میزان ۹۰ کیلوگرم نمک به آب استخر اضافه نمود .بنابر این آب این استخر ها شور است. البته این شوری به مراتب کمتر از آب دریاست.
  3. شوری آب استخر در حد استفاده از کلر زن نمکی به تاسیسات و تجهیزات و لوله کشی آسیب نمی زند.

می پسندم 1267 215 119