پمپ جت جکوزی

محاسبه ظرفیت پمپ جت جکوزی


فاصله پمپ تا جکوزی را در واحد m وارد نمایید :

ظرفیت پمپ جت جکوزی ( mh2o )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت پمپ جت جکوزی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. سیستم جت جکوزی یا همان ماساژ جکوزی باید جدای از سیستم تصفیه و گرمایش اجرا شود چرا که درای فشار بالاتری بوده و به تجهیزات تصفیه آسیب می زند.
  2. عدد به دست آمده از دبی در این بخش را با احتساب هد ( افت فشار مسیر و اتصالات و نیاز ۲ بار فشار پشت نازل ها ) در منحنی پمپ قرار داده و پمپ مورد نظر را انتخاب نمائید .
  3. در بسیاری از جکوزی های بزرگتر به دلیل انتخاب نادرست قطر رینگ لوله کشی جکوزی، هد و دبی انتخابی پمپ جت جوابگوی کار نخواهد بود .لذا قبل از انتخاب پمپ جت جکوزی از انتخاب صحیح سایز لوله رینگ جکوزی اطمینان حاصل کنید.

می پسندم 1574 805 141