پمپ تصفیه جکوزی

محاسبه ظرفیت پمپ تصفیه جکوزی


حجم آب جکوزی را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت پمپ تصفیه جکوزی ( m3/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت پمپ تصفیه جکوزی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. پمپ تصفیه جکوزی باید قابلیت گردش آب جکوزی به مقدار ۲ تا ۴ بار در ساعت را داشته باشد.
  2. دمای بالای آب جکوزی سبب آلودگی بیشتر آن می شود لذا سیکل گرمایش آب جکوزی ۱۲ بار سریعتر از تصفیه استخر باید انجام شود.
  3. سیستم تصفیه جکوزی و پمپ تصفیه و مبدل حرارتی جکوزی مجزا از سیستم جت جکوزی اجرا میشوند .سیستم جت جکوزی (ماساژجکوزی)دارای فشار بالاتری است و باید بصورت خط لوله جداگانه اجرا شود.

می پسندم 1192 274 135