پمپ استخر

محاسبه ظرفیت پمپ استخر


حجم آب استخر را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت پمپ استخر ( m3/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت پمپ استخر به موارد زیر توجه نمایید :

  1. پمپ استخر باید قابلیت عبور آب از نازل ها و کفشور ، فیلتر ، مبدل و کلر زن و...را داشته باشد .هرکدام از موارد ذکر شده افت فشاری را در مسیر ایجاد می کنند .اگر مسیر بین استخر و تصفیه خانه استخر کم باشد می توان هد پمپ استخر را ۱۰ تا ۱۲ متر در نظر گرفت.
  2. کاربری استخر ، مدت زمان تصفیه ، دمای آب و نوع تجهیزات بکار رفته در استخر ( از جمله مبدل و فیلتر ) در انتخاب پمپ استخر تاثیر می گذارند.

می پسندم 2460 1657 182