مبدل حرارتی استخر

محاسبه ظرفیت مبدل حرارتی استخر


ظرفیت حرارتی مورد نیاز را در واحد kcal/hr وارد نمایید :

ظرفیت مبدل حرارتی استخر ( ft2 )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت مبدل حرارتی استخر به موارد زیر توجه نمایید :

  1. ظرفیت مبدل حرارتی استخر با توجه به بار حرارتی استخر و زمان گرمایش اولیه و نوع استخر (روباز یا سرپوشیده بودن )تعیین می گردد.
  2. سطح تماس موثر انتقال حرارت در مبدل حرارتی استخر معمولا بر حسب فوت مربع بیان می شود.این سطح حرارت برای مبدل استخر استیل مناسب است.
  3. استفاده از مبدل پوسته لوله مسی برای استخر بدلیل  وجود کلر در آب استخر مناسب نیست.
  4. استفاده از مبدل صفحه ای برای گرمایش استخر بدلیل ایجاد افت فشار بالا و وجود مس در مبدل صفحه ای پیشنهاد نمیشود.

می پسندم 3328 1158 194