فیلتر جکوزی

محاسبه ظرفیت فیلتر جکوزی


حجم آب جکوزی را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت فیلتر جکوزی ( m3/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت فیلتر جکوزی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. آب جکوزی به دلیل دمای بالا چربی روی پوست افراد را جذب می کند . به همین دلیل جکوزی ها باید حداقل در هر ساعت دوبار تصفیه شوند.
  2. تصفیه استخر ها با توجه به کاربری در سیکل های ۱ تا ۸ ساعته باید انجام شود.در حالی که جکوزی در هر ساعت بین ۲ تا ۴ بار باید تصفیه شود.در یک حجم یکسان از جکوزی و استخر ، فیلتر جکوزی دارای سایز بالاتری است.

می پسندم 1162 305 141