فیلتر استخر

محاسبه ظرفیت فیلتر استخر


حج آب استخر را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت فیلتر استخر ( m3/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت فیلتر استخر به موارد زیر توجه نمایید :

  1. عدد به دست آمده در بخش دبی مورد نیاز فیلتر استخر با توجه به حجم استخر و کاربری آن است.
  2. هرچه دمای کاربری استخر بالاتر باشد حجم فیلتر و دبی آن بزرگتر و بیشتر می شود.
  3. فیلتر با ابعاد بزرگتر دارای سطح فیلتراسیون ، سایز لوله کشی و وزن بالاتر است.
  4. در یک ظرفیت یکسان از فیلتر شنی ، سایز مدل فلزی بسیار بزرگتر از مدل های فایبر گلاس یا اصطلاحا High rate است.

می پسندم 1899 1340 164