دیگ بخار سونا

محاسبه ظرفیت دیگ بخار سونا


حجم سونا مرطوب را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت دیگ بخار سونا ( kg/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت دیگ بخار سونا به موارد زیر توجه نمایید :

  1. دیگ بخار سونا که در موتورخانه نصب میشود در دو نوع افقی و عمودی تولید می شود.حداقل ظرفیت تولید دیگ بخار ۶۰ کیلوگرم بر ساعت است و جهت تامین بخار سونا های بزرگ کاربرد دارد.استفاده از دیگ بخار سونا برای مجموعه های خصوصی توصیه نمی شود.دیگ بخار سونا تجهیز حساسی است و نیاز به نگهداری و سرویس دوره ای دارد.
  2. عدد به دست آمده در این بخش ظرفیت دیگ بخار سونا بر حسب کیلوگرم بر ساعت است .
  3. بدلیل خروج بخار در فضای سونا می توان از دیگ های بخار با فشار ۲ تا ۶ بار استفاده نمود و فشار خروجی آن را روی فشار ۲ بار ست کرد.

نمی پسندم 2117 640 168