بلوور جکوزی

محاسبه ظرفیت بلوور جکوزی


تعداد نازل را وارد نمایید:

ظرفیت بلوور جکوزی ( m3/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت بلوور جکوزی به موارد زیر توجه نمایید :

  1. جهت کمک به شدت جریان آب و کیفیت ماساژ از بلوور جکوزی یا همان پمپ هوای جکوزی استفاده می شود.
  2. اجرای صحیح لوله های هوا بسیار حائز اهمیت است و حتما باید دارای سیفون باشند بگونه ای که بالاتر از سطح آب باشد تا زمانی که پمپ ها خاموش است  آب به بلوور برنگردد.

می پسندم 1259 257 162