ازن ژنراتور

محاسبه ظرفیت ازن ژنراتور


حجم آب استخر را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت ازن ژنراتور ( gr/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت ازن ژنراتور به موارد زیر توجه نمایید :

  1. سیستم عملکرد ازن ژنراتور ( لامپ spanv  ویا شکست الکتریکی ) تغییری در عدد مقدار مورد نیاز ازن  بدست آمده ایجاد نمی کند و لذا میزان ازن خروجی از دستگاه ملاک کار است.
  2. از ازن ژنراتور می توان به تنهایی و یا همراه با کلر زن به عنوان مکمل سیستم تصفیه در استخر ها جهت ضد عفونی کردن و عامل اکسید کننده بهره برد.
  3. در انتخاب ازن ژنراتور دقت کافی داشته باشید .بسیاری از ظرفیت های ذکر شده صرفا به شرط ورودی اکسیژن خالص هستند و اگر هوا به دستگاه تزریق شود ، میزان خروجی ازن به حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد .
  4. ازن ژنراتور ها در مدل های مختلف نیاز به اکسیژن ، کمپرسور هوا و ... دارند.

می پسندم 1846 460 209