یونیت هیتر

محاسبه ظرفیت یونیت هیتر


حجم فضا را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت یونیت هیتر ( kcal/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت یونیت هیتر به موارد زیر توجه نمایید :

  1. یونیت هیتر یا واحد گرمایش در چند مدل دیواری و سقفی و زمینی ایستاده تولید می شود که معمولا پرفروش ترین مدل نوع دیواری است.
  2. ظرفیت بدست آمده در این بخش مربوط به کل بار گرمایی فضا است لذا با توجه به محدودیت ظرفیت یونیت هیتر ها باید در محیط های بزرگ از تعداد چند دستگاه استفاده کرد.
  3. دبی تقریبی آبگرم در این بخش به ازای اختلاف دمای 20 درجه فارنهایت است.
  4. دبی هوای گرم به ازای اختلاف دمای 40 درجه فارنهایت است.
  5. دبی تقریبی بخار فشار ضعیف به ازای فشا 2 بار می باشد.

می پسندم 2027 905 153