کوره سونا خشک

محاسبه ظرفیت کوره سونا خشک


حجم سونا را در واحد m3 وارد نمایید :

ظرفیت کوره سونا خشک ( kcal/hr )

0

در هنگام محاسبه ظرفیت کوره سونا خشک به موارد زیر توجه نمایید :

  1. عدد بدست آمده ظرفیت حرارتی مورد نیاز کوره سونا و مشعل مورد نیاز آن است.
  2. کوره ها و مشعل های موجود در بازار شاید مطابق با ظرفیت مورد محاسبه نباشند لذا بیشترین عدد را برای انتخاب مشعل و کوره باید انتخاب کرد.
  3. کوره سونا خشک در ابعاد مختلف تولید می شود که طبق ابعاد و حجم سونا باید انتخاب گردد.
  4. کوره سونا خشک در دومدل پره دار و بدون پره تولید می شود. مدل پره دار کوره سوناخشک دارای سطح تماس حرارتی بالاتر بواسطه نصب پره های انتقال حرارت روی بدنه است.

می پسندم 1143 167 146